This Theme Supports a Custom FrontPage

Granulat Żelazonosny

Granulat Żelazonosny

W wyniku procesu pirometalurgicznego któremu poddawany jest odpad otrzymujemy granulat żelazonosny, który może zostać ponownie wykorzystany do produkcji stali w procesach metalurgicznych obok złomu wsadowego do elektrycznych pieców łukowych lub konwerterów.