O firmie

O firmie

Priorytetowym przedmiotem działalności spółki Century House sa inwestycje w innowacyjne proekologiczne rozwiązania. Interesują nas głównie branże gdzie istotna kwestią jest ochrona środowiska. Takie jak metalurgia czy górnictwo. Naszym celem jest daleko idąca zmiana technologiczna w procesach gospodarki odpadowej.

Inwestycje


Rozwiązanie technologiczne zawarte w Zgłoszeniu Patentowym nr P. 410512 którego licencje zakupiliśmy. Pozwala zrewolucjonizować zagospodarowanie odpadów hutniczych, które zostały wytworzone w procesach wielkopiecowych, podczas produkcji stali i przy spiekaniu rud żelaza w aglomerowniach.
Jest to globalny problem i  są to setki milionów ton odpadów które zalegają na olbrzymich terenach przy hutniczych na całym świecie.
Naszym rozwiązaniem jest nowoczesny proces pirometalurgiczny polegający na przetworzeniu w piecu obrotowym mieszanki odpadu wraz z komponentami zgodnymi z naszą licencja patentowa.
W skład dodatków wchodzą absorbenty cynku, reduktory tlenków Fe oraz nośniki energii.
W wyniku czego powstaje pełnowartościowy produkt który moze byc stosowany jako wsad wielkopiecowy.

Badania naukowe

Produkty